НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Розробка проєктів генеральних планів

 • вибір району та майданчики будівництва;
 • розміщення та ув’язування проєктних об’єктів на новому майданчику;
 • розміщення та ув’язування проєктних об’єктів в умовах діючого виробництва;
 • підготовку території;
 • плани земляних мас;
 • організацію рельєфу;
 • благоустрій та озеленення;
 • зведений план інженерних мереж;
 • містобудівний розрахунок;
 • ведення генерального плану підприємства;
 • авторський нагляд за будівництвом;
 • 3D візуалізація;
 • адаптація іноземної проектної документації (інжинірингу) до чинних норм;
 • експертна оцінка якості геодезичних досліджень для проектування та будівництва.

Проектування:

 • розробка генеральних планів та транспортної логістики промислових підприємств,
  складських логістичних комплексів, елеваторів тощо;
 • розробка схем планувальної організації земельної ділянки ;
 • розробка проєктів смуги відведення;
 • внутрішньозаводських залізничних колій та автошляхів;
 • під’їзних залізничних колій та автошляхів;
 • промислові залізничні станції;
 • залізничних переїздів;
 • автостоянок;
 • автозаправних комплексів;
 • вагонних та автомобільних ваг;
 • контрольно-пропускних пунктів (КПП)
 • огорож території підприємства;
 • розрахунок та вибір типу конструкції автошляхів та залізничних колій.

Транспортна логістика

Компанія виконує розрахунки:

 • Об’ємів перевезень;
 • парку локомотивів та вагонів;
 • парку автотранспорту та спеціальних транспортних засобів;
 • парку колійних машин та механізмів;
 • штатів робітників;
 • пропускної спроможності станцій та перегонів;
 • кількості колій на залізничних станціях;
 • Вибір типів транспортних засобів.

Компанія розробляє:

 • логістику руху заводського рухомого складу та автотранспорту;
 • схеми промислових залізничних станцій та вузлів різного призначення;
 • схеми руху автотранспорту та пішохідні маршрути;
 • Плани організації дорожнього руху.